QHSEE

Kwaliteit & milieu

Onze kwaliteitsdoelstelling: Langdurige tevredenheid van onze klanten

Luisteren naar en ten dienste staan van onze klanten.
Het partnerschap met onze klanten benadrukken als een bedrijfswaarde, aandringen op voortdurende verbetering wat betreft het nakomen van verbintenissen, het zoeken naar efficiënte diensten, het ondersteunen van projecten en bedrijven en het verminderen van non-conformiteiten.

Innoveren en voorbereiden op de toekomst.
Luisteren naar de markt en de aanzet geven tot nieuwe oplossingen en producten om bouwsystemen en de esthetiek van gebouwen te bevorderen. De expert en de technische referentie zijn voor de bouwschil. Het innovatievermogen van de onderneming versterken en zelfs haar interne en externe praktijken hervormen met de digitale transformatie: geconecteerde, samenwerkende, gedematerialiseerde producten en diensten, enz.

De duurzaamheid en de prestaties van onze onderneming verzekeren.
De capaciteiten van onze industriële instrumenten behouden in een logica van strategische onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de controle van onze instrumenten verhogen en de controlemiddelen versterken om de eindkwaliteit van onze producten te verbeteren.

De competenties van onze medewerkers ontwikkelen en anticiperen op de gevolgen van onze strategische en digitale oriëntaties.

Onze doelstelling Milieu & Energie: Milieueffecten voorkomen, risico's beheersen en de uitdagingen van morgen aangaan

Onze preventie en beheersing van risico's versterken door het inzetten van analyses van de oorzaken van vervuiling en monitoringplannen.
Een speler zijn in Duurzame Ontwikkeling door onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, onze voortdurende reflectie over veranderingen in onze productiemethoden voort te zetten om hun milieu- en energie-impact te beperken.
Ervoor zorgen dat wij ons verbruik van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, natuurlijke en fossiele hulpbronnen beperken en producten kopen die het milieu en de gezondheid respecteren. Een verantwoorde toeleveringsketen hanteren.
Een verantwoordelijke aanpak hanteren door onze belanghebbende partijen erbij te betrekken.

Gezondheid & veiligheid

Onze doelstelling op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk: 0 ongevallen.

Leiderschap versterken.Voortdurend onze teams opleiden.
Onze corrigerende en preventieve acties meten, informeren en voortdurend controleren.

Onze risico's onder controle houden, door de regelgeving na te leven en door potentiële risico's en toevallige feiten te analyseren om preventieve en corrigerende acties te lanceren. Onze teams in het middelpunt van onze acties plaatsen om een gedeelde en duurzame veiligheidscultuur tot stand te brengen.

Rekening houden met de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers op het werk, door de communicatie en de uitwisselingen over welzijn, gezondheid, sport, voeding en de strijd tegen verslavingen te versterken en door nauw samen te werken met al onze teams en hun vertegenwoordigers.

Het welslagen van dit beleid hangt onvermijdelijk af van de mobilisatie en de inzet van al diegenen die voor ons en met ons werken, laten we samen beter worden!

Onze ambitie

De referentie zijn voor producten voor de bouwschil. De kwaliteitspartner van onze klanten zijn, een voorbeeldfunctie vervullen door de inzet van onze teams en de naleving van reglementaire en normatieve voorschriften, door onze prestaties voortdurend te verbeteren op het vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en energie.
ArcelorMittal Construction Benelux is al enkele jaren betrokken bij initiatieven voor Continue Verbetering en legt zich opnieuw formeel vast op gerichte en gemakkelijk te begrijpen doelstellingen voor de komende 3 jaar.