C5 Green Commitment Raport 2022
09.10.2023 - Nieuws

Welkom bij het 2022 C5 Green Commitment Report van ArcelorMittal Construction, waarin we met trots onze uitgebreide duurzaamheidsstrategie presenteren.

Onze C5 Green Commitment zet de koers uit voor onze reis naar CO2-neutraliteit in 2050 en verenigt al onze duurzame doelstellingen, initiatieven en praktijken.

Aangezien de bouw verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot en de staalproductie bijdraagt aan 7% van de wereldwijde uitstoot, is het terugdringen van onze koolstofuitstoot een noodzaak geworden. We erkennen de dringende noodzaak om ons aan te passen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal en te werken aan een koolstofneutrale toekomst tegen 2050.

Bij ArcelorMittal Construction hebben we gekozen voor een aanpak in vijf stappen om een duurzamere industrie te bevorderen. Onze belangrijkste doelstellingen zijn het koolstofvrij maken van onze productieprocessen en het begeleiden en aanmoedigen van onze klanten om oplossingen te kiezen die de milieu-impact van bouwen verminderen.

De C5 Green Commitment omvat onze overkoepelende strategie om aan kritieke mijlpalen te voldoen, de decarbonisatie van onze productie en producten te stimuleren en tegelijkertijd circulaire economieën, schone energie en verantwoorde afvalbeheerpraktijken te bevorderen.

We nodigen u uit om dieper in te gaan op de details van ons C5 Green Commitment Report. Door onze uitgebreide duurzaamheidsinitiatieven, mijlpalen en vooruitgang te verkennen, krijgt u waardevolle inzichten in onze voortdurende inspanningen om een duurzame toekomst vorm te geven.

Het C5 Green Commitment Report is alleen beschikbaar in het Engels en kan hier gedownload worden.