Electron Beam Line ingehuldigd
09.10.2023 - Nieuws

ArcelorMittal Construction heeft zijn baanbrekende EBT-project (Electron Beam Technology) gelanceerd op de site van Contrisson in Frankrijk, dat gesteund wordt door het Innovatiefonds van de EU.

Dankzij de steun van het Innovatiefonds van de EU heeft ArcelorMittal Construction deze technologie naadloos geïntegreerd in het coil-coatingproces. Deze revolutionaire integratie houdt in dat traditionele gasgestookte lakfilmuithardingsovens en solventverbrandingsovens worden vervangen door een niet-thermisch EB-alternatief voor stralingsuitharding. Deze transformatie resulteert in een netto besparing van meer dan 35.000 ton CO2-uitstoot over een periode van tien jaar door over te stappen van aardgas. Bovendien zorgt het voor het gebruik van oplosmiddelvrije verf, waardoor VOC-emissies tijdens het uitharden van verf en cross-linking worden geëlimineerd.

Het openingsevenement werd bijgewoond door vooraanstaande hoogwaardigheidsbekleders en vooraanstaande industrieleiders die het unieke voorrecht hadden om uit de eerste hand de integratie van elektronenstraaltechnologie in het coil-coatingproces te zien.

In zijn keynote speech benadrukte Cédric Bouzar, CEO van ArcelorMittal Downstream Solutions, de opmerkelijke vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt en de steeds toenemende vraag naar staal. Hij benadrukte ook de cruciale rol van het aantrekken van toptalent voor toekomstig succes en benadrukte het engagement van ArcelorMittal Construction op het vlak van duurzaamheid, met de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Het evenement werd afgesloten met een welgemeend dankwoord aan de toegewijde teams en supporters die met hun onschatbare bijdragen hebben bijgedragen tot de realisatie van dit cruciale project op onze weg naar koolstofneutraliteit.