Information on GDPR

Dit privacybeleid (hierna het "Privacybeleid") is bedoeld om u te informeren over de manier waarop ArcelorMittal Construction Benelux (hierna "wij", "ons", "onze" of "verantwoordelijke voor de verwerking") de persoonsgegevens verwerkt van de gebruikers van zijn website (hierna "u" of "uw") https://www.construction-benelux.arcelormittal.com (hierna de "Website").

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Wij besteden bijzondere aandacht aan de verwerking, vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Wij, ArcelorMittal Construction Benelux, beheerd door de ArcelorMittal Group, treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u onze Website gebruikt, opent of anderszins interactief bent met onze Website, gebruiken we cookies, webbakens en vergelijkbare traceertechnologieën om persoonsgegevens te verzamelen van en informatie op te slaan op uw apparaat, waaronder uw IP-adres, verbindingsgegevens en gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website, de pagina's die u hebt bezocht en de duur van de pagina's, uw browsertype en -instellingen, de datum en tijd van uw toegang, de inhoud die u hebt bekeken, de functies die u hebt bezocht, de verwijzende/exitpagina's en het besturingssysteem.

Voor meer informatie over hoe wij cookies en soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid lezen dat hier beschikbaar is.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat wij gebruik maken van de leadgeneratiedienst van Leadinfo B.V., een Nederlands bedrijf met hoofdkantoor aan Rivium Quadrant 141, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederland, dat bezoeken van bedrijven aan onze website herkent op basis van IP-adressen en ons gerelateerde publiekelijk beschikbare informatie toont, zoals bedrijfsnamen of -adressen.

Daarnaast analyseert Leadinfo hoe onze bezoekers onze website gebruiken en verwerkt de tool domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. "leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en haar diensten te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out mogelijkheid. In het geval van een opt-out worden uw gegevens niet langer gebruikt door Leadinfo.

3. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

4. RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om de in dit Privacybeleid gespecificeerde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, vertrouwen we op:

  • onze legitieme belangen, die bestaan uit het optimaliseren van onze tools en oplossingen en het waarborgen van de tevredenheid van de gebruikers en prospecten van onze website, het waarborgen van de naleving van de toepasselijke wetgeving, het voorkomen van fraude, het verbeteren van de beveiliging van de Website en het waarborgen van de juiste uitvoering van onze diensten;
  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. om verzoeken van de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten of verzoeken of claims van betrokkenen te beantwoorden);
  • Uw toestemming.

 

5. OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid, kunnen wij uw persoonsgegevens indien nodig delen met de volgende ontvangers:

  • Onze dochterondernemingen in overeenstemming met de bindende bedrijfsregels zoals aangenomen door onze Groep;
  • Onze serviceproviders, agenten en contractanten, voor zover zij ons helpen bij het uitvoeren van de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet (we gebruiken bijvoorbeeld IT-serviceproviders om uw persoonlijke gegevens namens ons te hosten).
  • Aan bevoegde rechtbanken, overheidsinstanties, overheidsagentschappen en wetshandhavingsinstanties (bijv. als de wet dit vereist of als reactie op wettelijke of regelgevende verzoeken of om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen).
  • Aan derden op basis van uw toestemming, die informatie over u kunnen verzamelen op onze website via cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen mee aan ontvangers op een 'need-to-know' basis en alleen wanneer de verwerking door de ontvanger strikt beperkt is tot de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd.

 

6. OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Voor het doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, geven wij geen persoonlijke gegevens die via de Website zijn verzameld door aan ontvangers in landen buiten de EER.

 

7. GEGEVENSBEWARING

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden, zullen we deze onmiddellijk verwijderen.

 

8. UW RECHTEN

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens, evenals het recht om de verwerking te beperken, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO op het hieronder vermelde e-mailadres. U kunt in elk geval een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

 

9. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens met fysieke, digitale en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of ongeautoriseerde wijziging bij het verzamelen, bewaren en communiceren van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Hiervoor gebruiken we ook encryptieprotocollen voor persoonlijke gegevens (SSL/TLS, HTTPS), netwerkbeveiligingsmaatregelen (firewalls, WAF) en beveiligingssoftware (back-ups en replicatie).

 

10. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. ArcelorMittal Construction Benelux aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch neemt zij deze websites en hun inhoud over als de hare, aangezien zij de gelinkte informatie niet controleert en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de informatie op deze websites. Het gebruik van deze websites is op eigen risico van de gebruiker.

Raadpleeg hun privacybeleid voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

 

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen deze Privacypagina van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wijzigingen worden van kracht wanneer we het herziene Privacybeleid op de Website plaatsen. We raden je aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele updates.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze DPO op het onderstaande e-mailadres.

 

12. CONTACT ONS

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder dit Privacybeleid, inclusief de uitoefening van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via:

Lammerdries 8 Geel, 2440 België.

E-mail : communication.amcb@arcelormittal.com

 

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023